Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
VOOR DE Vlakglasbranche

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 door de Glasbranche Organisatie,CNV-Bedrijvenbond en FNV-Bondgenoten opgericht. Als scholingsfonds is STOOV vooral gericht op het innen van de verplichte afdracht, het uitkeren van scholingssubsidies en het financieren van branchegerichte projecten.

Scholingssubsidies

In het financieringsreglement is vastgelegd onder welke voorwaarden bij STOOV aangesloten bedrijven in aanmerking komen voor scholingssubsidies. 

Bekijk meer

Loonopgaven

Voor de afdracht aan het STOOV-fonds dienen de bij STOOV aangesloten bedrijven loonopgaven in te leveren.

Bekijk meer

Brancheprojecten

Het STOOV-fonds financiert en coördineert projecten ten behoeve van zowel werkgevers als werknemers in de vlakglasbranche.

Bekijk meer

 
18AUG

Project duurzame inzetbaarheid van start!!

Project duurzame inzetbaarheid vlakglasbranche (DIV-project) van start!!

05APR

Nieuwe website STOOV!

Nieuwe website STOOV online!

Indienen subsidieverzoeken

Voor het declareren van een cursus moet een volledig ingevuld declaratie- formulier, een kopiefactuur en een kopie-certificaat worden ingediend.

Bekijk Meer

Duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen en de Vakgroep GBO van Bouwend Nederland hebben in de STOOV-cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid in de vlakglasbranche met de volgende speerpunten:

-       Goed kunnen functioneren
-       Vakmanschap op peil houden
-       Geschikt zijn voor de arbeidsmarkt
-       Gezond het pensioen halen
-       Minder uitval door arbeidsongeschiktheid

Belangrijkste doel is zowel werknemers als werkgevers bewust te maken dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en dus aandacht verdient. Dit dan bij voorkeur door werknemers en werkgever samen.

Bekijk Meer