webcamcaptures

Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
VOOR DE Vlakglasbranche

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 door de Glasbranche Organisatie,CNV-Bedrijvenbond en FNV-Bondgenoten opgericht. Als scholingsfonds is STOOV vooral gericht op het innen van de verplichte afdracht, het uitkeren van scholingssubsidies en het financieren van branchegerichte projecten.

newcomic
18AUG

Project duurzame inzetbaarheid van start!!

Project duurzame inzetbaarheid vlakglasbranche (DIV-project) van start!!

05APR

Nieuwe website STOOV!

Nieuwe website STOOV online!

Indienen subsidieverzoeken

Voor het declareren van een cursus moet een volledig ingevuld declaratie- formulier, een kopiefactuur en een kopie-certificaat worden ingediend.

Bekijk Meer

Duurzame inzetbaarheid vlakglasbranche

In de STOOV-cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid in de vlakglasbranche. Belangrijkste doel is zowel werknemers als werkgevers bewust te maken dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en dus aandacht verdient.

 

Bekijk Meer