Privacyverklaring

STOOV waarborgt dat bij persoonlijke informatie verkregen door contactaanvragen, gebruik van de website www.stoov.nl, nieuwsbriefabonnees etc. de privacy van betrokkenen wordt gerespecteerd en dat alle persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe gaan wij de gegevens gebruiken?
* Als u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens (het mailadres) uitsluitend om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.

* Als u zich aanmeldt voor een scan in het Project Duurzame Inzetbaarheid zullen uw persoonsgegevens (het mailadres) uitsluitend worden gebruikt om u toegang te geven tot de werkscan.

* Als u n.a.v. een door u ingevulde scan van het Project Duurzame Inzetbaarheid  contact met STOOV opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens (mailadres of telefoonnummer) uitsluitend om contact met u op te nemen over de vraag die u ons stelt.

STOOV zal uw gegevens nooit communiceren aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerking data voor statistische doeleinden
Wanneer u een werkscan invult, worden de ingevulde test en de uitslag losgekoppeld van uw persoonsgegevens om zo bepaalde onderzoeken en analyses uit te kunnen voeren. Deze gegevens zijn op anoniem niveau beschikbaar voor de projectorganisatie, maar nooit naar personen te herleiden.  

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Veranderingen
STOOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Vragen en feedback
STOOV controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kun u contact met ons opnemen:

STOOV
Postbus 2075
2800 BE GOUDA

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 september 2016.