Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
VOOR DE Vlakglasbranche

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Tegenwoordig vormen Bouwend Nederland (vakgroep GLAS), CNV Vakmensen en FNV gezamenlijk het bestuur van STOOV. Als scholingsfonds is STOOV vooral gericht op het innen van de verplichte afdracht, het uitkeren van opleidingsvergoeding en het financieren van branchegerichte projecten.

 

 

02NOV

Maak dit jaar nog gebruik van je opleidingsbudget

De bedrijven die onder de STOOV-cao vallen hebben dit jaar weer een budget opgebouwd om opleidingen...

19MEI

STOOV cao algemeen verbindend verklaard

Per 16 mei 2022 is de STOOV cao algemeen verbindend verklaard.

Indienen opleidingsvergoeding

Voor het declareren van een cursus moet een volledig ingevuld declaratie- formulier, een kopiefactuur en een kopie-certificaat worden ingediend.

Bekijk Meer

Duurzame inzetbaarheid vlakglasbranche

In de STOOV-cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid in de vlakglasbranche. Belangrijkste doel is zowel werknemers als werkgevers bewust te maken dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en dus aandacht verdient.

 

Bekijk Meer