webcamcaptures

Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
VOOR DE Vlakglasbranche

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 door de Glasbranche Organisatie (tegenwoordig: Bouwend Nederland, vakgroep GLAS), CNV-Bedrijvenbond (tegenwoordig: CNV Vakmensen) en FNV-Bondgenoten (tegenwoordig: FNV) opgericht. Als scholingsfonds is STOOV vooral gericht op het innen van de verplichte afdracht, het uitkeren van scholingssubsidies en het financieren van branchegerichte projecten.

 

 

newcomic
05MRT

Nieuwe CAO-boekjes

De nieuwe CAO-boekjes zijn beschikbaar! 

24JAN

Verlenging verletvergoeding 2019

De verletvergoeding is wederom verlengd tot eind 2019!!  

Indienen subsidieverzoeken

Voor het declareren van een cursus moet een volledig ingevuld declaratie- formulier, een kopiefactuur en een kopie-certificaat worden ingediend.

Bekijk Meer

Duurzame inzetbaarheid vlakglasbranche

In de STOOV-cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid in de vlakglasbranche. Belangrijkste doel is zowel werknemers als werkgevers bewust te maken dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en dus aandacht verdient.

 

Bekijk Meer