Bestuur & secretariaat

Bestuur & secretariaat

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties.

De activiteiten en doelstellingen van STOOV zijn in 1991 vastgelegd in de CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf.

In het bestuur zijn zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd. Beide partijen leveren beurtelings een jaar lang de voorzitter.

Samenstelling STOOV bestuur per 01 januari 2019:

werkgevers:
de heer C. Wittekoek (vakgroep GLAS)
de heer M. Loontjens (vakgroep GLAS)

werknemers:
de heer A. Gunduz  (FNV)
de heer R. Heins (CNV Vakmensen)

Het secretariaat verzorgt de afhandeling van subsidieverzoeken, coördinatie van projecten etc.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: info@stoov.nl