de STOOV CAO

De STOOV-CAO

De afspraken over het scholingsfonds zijn vastgelegd in een aparte CAO. De werkingssfeer van deze CAO is hetzelfde als die van de 'algemene' CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. 

Door FNV, CNV Vakmensen en de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland is eind 2016 een akkoord gesloten over de STOOV-CAO. De looptijd van de nieuwe STOOV-CAO is van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021. Inhoudelijk is deze CAO – op een paar redactionele wijzigingen na – hetzelfde gebleven.
 
Dit betekent dat in 2017 de afdrachtverplichting voor leden van de Vakgroep GLAS ingaat op 1 januari 2017.

Voor niet-leden van de Vakgroep GLAS gaat deze in op de datum dat de STOOV-CAO algemeen verbindend (AVV) is verklaard. Zodra deze datum bekend is zullen deze bedrijven hierover worden geïnformeerd.