de STOOV CAO

De STOOV-CAO

De afspraken over het scholingsfonds zijn vastgelegd in een aparte CAO. De werkingssfeer van deze CAO is hetzelfde als die van de 'algemene' CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. 

Door FNV, CNV Vakmensen en de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland is eind 2016 een akkoord gesloten over de STOOV-CAO. De looptijd van de nieuwe STOOV-CAO is van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021. Inhoudelijk is deze CAO – op een paar redactionele wijzigingen na – hetzelfde gebleven.

De STOOV-CAO is per 25 oktober jl. 2019 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent voor de afdrachtverplichting van de bij STOOV aangesloten bedrijven dat deze:

  • Voor leden van de vakgroep Glas van BN is ingegaan per 1 januari 2017
  • Voor de overige bedrijven is ingegaan per 1 november 2019.

De afdracht bedraagt 0,5% van het ULB (Uniform LoonBegrip).

Voor publicatie in de Staatcourant: klik hier