Brancheprojecten

Brancheprojecten

Brancheprojecten kunnen betrekking hebben op uiteenlopende thema's en onderwerpen. De meeste  projecten zijn een onderdeel en/of een nadere uitwerking van de CAO voor de Vlakglasbranche of de  STOOV-CAO. Daarnaast kan het STOOV-bestuur ook zelf initiatieven nemen.

Brancheprojecten worden gefinancierd door het STOOV-fonds. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van externe subsidieregelingen.

In onderstaande links leest u meer over diverse brancheprojecten: 

- Functiewaarderingssysteem
- Branche-RIE
- Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche