Arbochecks

Arbocheck 2013 en 2015

Zowel in 2013 als in 2015 is aan alle aangesloten bedrijven een gratis Arbocheck aangeboden. Deze Arbocheck bestond uit een bedrijfs- of projectbezoek en een beknopt verslag hiervan.

Doelstelling was bedrijven praktische tips en adviezen te geven bij de uitvoering van het arbobeleid. In beide rondes hebben circa 40 bedrijven gebruik gemaakt van dit aanbod.