Duurzame inzetbaarheid Vlakglasbranche

CNV Vakmensen, FNV en de Vakgroep Glas (voorheen vakgroep GBO) van Bouwend Nederland hebben in de STOOV-cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid in de vlakglasbranche met de volgende speerpunten:

-       Goed kunnen functioneren
-       Vakmanschap op peil houden
-       Geschikt zijn voor de arbeidsmarkt
-       Gezond het pensioen halen
-       Minder uitval door arbeidsongeschiktheid

Belangrijkste doel is zowel werknemers als werkgevers bewust te maken dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en dus aandacht verdient. Dit dan bij voorkeur door werknemers en werkgever samen.

In het filmpje leggen we kort uit wat duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk betekent en waarom het belangrijk is hier werk van te maken. Klik op het plaatje om het filmpje te bekijken.

Informatie voor werknemers
Informatie voor werkgevers
Wat biedt STOOV?

Voor werknemers
Duurzame inzetbaarheid gaat over de vraag: hoe goed kun je jouw werk (blijven) doen?
Het gaat dus over jouw werk, jouw werkomstandigheden, werkplezier, vakkennis, gezondheid etc. Zowel nu als in de toekomst.

Werk je de komende jaren ook nog met plezier? Is jouw vakkennis voldoende voor de veranderingen die gaan komen? Je nu daarop voorbereiden en problemen voorkomen is altijd beter. Dat heeft niets te maken met leeftijd. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen belangrijk voor 50+ers, maar voor iedereen, dus jong en oud, en in welke functie dan ook.

Duurzame inzetbaarheid is in de eerste plaats goed voor jezelf. Maar om productief, gemotiveerd en gezond te blijven moet je zelf ook actie ondernemen. Een heel belangrijke stap is goed inzicht krijgen in jouw duurzame inzetbaarheid. Wij helpen jou daarbij. Ook als je met jouw werkgever hiermee samen aan de slag wilt gaan.

Voor werkgevers
Duurzaam inzetbare medewerkers  vergroten het succes en de continuïteit van uw bedrijf. Werknemers die gemotiveerd, vitaal en met vakkennis hun werk doen zijn productiever.
Daarin speelt u als werkgever een belangrijke rol. Daarop actie ondernemen, zowel om mogelijke knelpunten op te lossen als om toekomstige problemen te voorkomen, is belangrijk.

Een eerste stap is het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en uw rol daarin. Wij helpen u daarbij. Ook als u een stap verder wilt zetten en in uw bedrijf met uw medewerkers samen aan de slag wilt gaan.

Wat biedt STOOV?
STOOV biedt zowel werknemers als werkgevers hulpmiddelen om te begrijpen wat duurzame inzetbaarheid precies betekent en hoe je er mee aan de slag kunt gaan.

De hulpmiddelen die STOOV biedt zijn:
-       de scan voor werknemers;
-       workshops voor leidinggevenden;
-       “Samen aan de slag”;
-       individuele vouchers;
-       helpdesk/ ondersteuning.

Scan voor werknemers
De scan is een online vragenlijst waarmee je kunt testen hoe het zit met jouw duurzame inzetbaarheid. Het invullen kost slechts 10 minuten. De scan is gratis en volledig anoniem. De uitkomsten krijg jij alleen te zien. Je krijgt direct tips over welke acties nodig zijn.

Wil je de scan doen? Meld je dan hieronder aan met jouw mailadres. Voor meer informatie over de aanvullende privacyverklaring voor het project Duurzame inzetbaarheid verwijzen wij u door naar de privacyverklaring op deze site. 

Aanmelden scan

Workshops voor leidinggevenden
Voor leidinggevenden in de glasbranche biedt STOOV een korte en praktische workshop waarin tips en hulpmiddelen worden gegeven om actief met duurzame inzetbaarheid van de medewerkers aan de slag te gaan. Met leidinggevenden bedoelen we iedereen die direct leiding geeft aan medewerkers. Maar ook HR-medewerkers, bedrijfsleiders, directeuren e.d. zijn vanzelfsprekend welkom.

Doelstellingen van de workshops zijn dat de deelnemers:
- weten wat duurzame inzetbaar praktisch betekent voor hun organisatie;
- handvatten hebben om de inzetbaarheid van hun werknemers te behouden en te vergroten;
- weten wat het STOOV-project hierbij als hulpmiddelen kan bieden.

De workshops duren een dagdeel en worden op diverse plaatsen in het land georganiseerd.

Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe data voor de workshops. 

Indien gewenst kan een workshop ook in-company of gezamenlijk voor een paar bedrijven in een regio worden georganiseerd. Interesse hiervoor of concrete vragen? Stuur dan een mail naar info@stoov.nl.

“Samen aan de slag”
Duurzame inzetbaarheid is iets waarmee werknemers en werkgever bij voorkeur gezamenlijk aan de slag gaan. STOOV biedt hiervoor ondersteuning.
Een adviseur helpt werknemers en werkgever eventuele knelpunten in kaart te brengen en vervolgens een plan van aanpak op te stellen.

“Samen aan de slag” bestaat uit:
-       een advies of intakegesprek met de werkgever;
-       een workshop voor medewerkers en werkgevers (al of niet met de scan);
-       een evaluatiegesprek met de werkgever.

De aanpak van “Samen aan de slag” kan op maat gemaakt worden en aangepast op de specifieke bedrijfswensen. Met de adviseur kiest u als werkgever de aanpak die bij uw situatie past.

Bent u geïnteresseerd, wilt u hierover meer weten? Stuur dan een mail naar info@stoov.nl

Individuele vouchers

Voor werknemers van bedrijven die deelnemen aan “Samen aan de slag” stelt het STOOV-fonds vouchers ter beschikking van maximaal € 500,- per werknemer. Deze vouchers staan los van het reguliere scholingsbudget bij STOOV.

Loopbaanchecks
Waarom een loopbaancheck?
Werk je bij een bedrijf dat aangesloten is bij STOOV dat deelneemt aan het project Duurzame Inzetbaarheid? Dan heb je de kans om met een loopbaancoach van James te praten over je eigen loopbaan en over hoe je je verder wilt ontwikkelen. Door die check krijg je een duidelijk beeld van waar je goed in bent, wat je motiveert en hoe je je in je huidige functie of richting iets anders kunt ontwikkelen!

Samen met je coach kun je praten over:
√  Hoe kan ik mijn plezier en inzetbaarheid in mijn huidige functie verhogen?
√  Hoe krijg ik beter zicht op mijn sterke kanten?
√  Hoe kan ik bepaalde kennis of vaardigheid vergroten?
√  Hoe pak ik het aan als ik een andere functie wil?
√  Wat is mijn positie op de veranderende arbeidsmarkt?
√  Hoe kan ik mijn aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt vergroten?

Maar er zijn natuurlijk meer onderwerpen waar je met de coach over kunt praten.

Hoe werkt het?
De loopbaancheck bestaat uit de volgende onderdelen:

  Telefonische intake
Nadat je jezelf in overleg met je leidinggevende of P&O hebt aangemeld bij STOOV door het invullen van dit aanmeldingsformulier, neemt een loopbaancoach van James telefonisch contact met je op. Samen met deze coach sta je stil bij je huidige werksituatie en wordt ingegaan op jouw belangrijkste loopbaanvragen. Verder licht de coach het programma van de Loopbaancheck toe. 

  2 Persoonlijke gesprekken
Loopbaancoaching is coaching speciaal gericht op iemands loopbaan. Je gaat gesprekken aan met een erkend loopbaanprofessional. Zij gaan samen met jou aan de slag met jouw loopbaanvraag. Dit kan gaan over jouw persoonlijke groei, hogerop komen, ander werk binnen je eigen bedrijf of juist daarbuiten. Maar ook als je meer te weten wil komen over jezelf. Wat zijn je talenten en hoe kun je deze beter benutten? De 2 gesprekken vinden plaats bij jou in de buurt of, als je wil, op jouw werk, in een tijdsbestek van 1 - 2  maanden.

Loopbaancoach
De loopbaancoaches van James zijn onafhankelijk, professioneel en Noloc en/of CMI gecertificeerd. Belangrijk om te weten is dat de loopbaancoaches een geheimhoudingsplicht hebben, alle informatie die je deelt met je loopbaancoach is persoonlijk en zal vertrouwelijk worden behandeld.

Heb je interesse of nog vragen?
Neem dan contact op met info@stoov.nl

Helpdesk/ ondersteuning
Zowel werknemers als werkgevers kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk. Per mail kunnen vragen gesteld worden of een adviseur verzoeken contact op te nemen.

De nieuwsbrief
Over het project zal ook regelmatig een nieuwsbrief verschijnen. Bedrijven die bij STOOV zijn aangesloten, ontvangen automatisch de nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar info@stoov.nl met uw gegevens en e-mailadres en dan wordt u toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand.