Loonopgaven

Loonopgaven

Voor de afdracht aan het STOOV-fonds dienen de bij STOOV aangesloten bedrijven loonopgaven in te leveren. Dit kan door middel van een formulier of via de website met een inlogcode. Klik hier indien u gebruik wil maken van het definitief loonsomformulier 2018. Klik hier voor het voorlopig loonsomformulier 2019.

Voor opgave via de website klik hier.

Voorlopige afdracht 2019
Over 2019 geldt een afdrachtverplichting van 0,5 % over het Uniform Loonbegrip (ULB). Dit is gemaximeerd tot het premieloon van € 55.927,- per werknemer per jaar. 

Definitieve afdracht 2018
Over 2018 geldt een afdrachtverplichting van 0,5 % over het Uniform Loonbegrip (ULB). Dit is gemaximeerd tot het premieloon van € 54.616,- per werknemer per jaar. 
 

Afdracht voor DGA?
Het ULB-loon van toepassing op een directeur grootaandeelhouder (DGA) valt dus ook onder het bijdrageplichtig loon. Indien een DGA door de belastingdienst is vrijgesteld van premie afdracht ten behoeve van ULB, dan valt het loon van de DGA daarbuiten.