Loonsomopgaven

Loonsomopgaven

Bedrijven die zijn aangesloten bij STOOV zijn verplicht jaarlijks hun loonsom en werknemersaantal op te geven. De loonsom is nodig om de premie vast te stellen die bedrijven moeten betalen aan STOOV. Met deze premies financiert STOOV de activiteiten die in het kader van de cao zijn afgesproken tussen sociale partners. Lees de veelgestelde vragen over de afdracht en de afspraken in de cao.
 
Ga naar het online opgaveformulier waarmee snel en gemakkelijk loonsomopgave over 2020 gedaan kan worden. U krijgt daarna een factuur met daarop de definitieve afdracht voor het afgelopen jaar (de afrekening) en de voorlopige afdracht voor het huidige jaar. 
 
 

Voorlopige afdracht 2023

Over 2023 geldt een afdrachtverplichting van 0,5% over het Uniform Loonbegrip (ULB). 

Definitieve afdracht 2022

Over 2022 geldt een afdrachtverplichting van 50% van 0,5% over het Uniform Loonbegrip (ULB). Dit is gemaximeerd tot het premieloon van € 59.706,- per werknemer per jaar.

Afdracht voor DGA

Het ULB-loon van toepassing op een directeur grootaandeelhouder (DGA) valt dus ook onder het bijdrageplichtig loon. Indien een DGA door de belastingdienst is vrijgesteld van premieafdracht ten behoeve van ULB, dan valt het loon van de DGA daarbuiten.