Scholingssubsidies

Financieringsreglement

In het financieringsreglement is vastgelegd onder welke voorwaarden bij STOOV aangesloten bedrijven in aanmerking komen voor scholingssubsidies. Het reglement dat tot 31 december 2019 van toepassing is, kunt u hier downloaden. Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw reglement, dit vindt u hier.

Declareren scholingssubsidies

Hiervoor moet worden ingediend:
- een volledig ingevuld declaratieformulier
- een kopiefactuur
- een kopie-certificaat
U kunt het declaratieformulier hier downloaden. 

Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor cursussen die niet in het overzicht subsidiepercentages staan genoemd. 

Hiervoor moet worden ingediend:

* informatie over het uitvoerend opleidingsinstituut;
* een omschrijving van de desbetreffende cursus
* een kopie van de factuur
* kopieën van uitgereikte certificaten of diploma's
- een volledig ingevuld declaratieformulier

Bijzondere subsidieverzoeken worden beoordeeld door het STOOV-bestuur.
Geadviseerd wordt om voor dergelijke verzoeken altijd vooraf bij STOOV over de subsidiemogelijkheden navraag te doen.