Scholingssubsidies

Scholingssubsidies

De scholingssubsidie kan aangevraagd worden voor specifieke opleidingen. Bekijk het overzicht van cursussen, trainingen en workshops waar de scholingssubsidie voor geldt. 
 
Ook opleidingen die niet in het overzicht zijn opgenomen kunnen subsidiabel zijn. Wij adviseren u om vooraf bij het STOOV-secretariaat navraag te doen over de subsidiemogelijkheden. Over dergelijke verzoeken beslist het bestuur. Het bestuur zal toetsen of de opleiding past binnen de statutaire bepalingen en de cao.
 
Op aanvragen van deze subsidie is het Financieringsreglement van toepassing.
 
Wij accepteren alleen aanvragen die via het daarvoor bestemde online formulier worden ingediend. Vergeet niet om ook direct een aanvraag verletvergoeding in te dienen!