Scholingssubsidies

Financieringsreglement

In het financieringsreglement is vastgelegd onder welke voorwaarden bij STOOV aangesloten bedrijven in aanmerking komen voor scholingssubsidies. Dit reglement kun u hier downloaden.

In afwijking van artikel 3 van het reglement heeft het STOOV-bestuur in 2010 bepaald dat vanaf 2010 de werkgever in principe in aanmerking komt voor vergoedingen tot ten hoogste een bedrag van 120% van de bijdrage verschuldigd aan het STOOV-fonds.


Declareren scholingssubsidies

Hiervoor moet:
- een volledig ingevuld declaratieformulier
- een kopiefactuur
- een kopie-certificaat
worden ingediend. U kunt het declaratieformulier hier downloaden. 

Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor cursussen uitgevoerd door andere opleiders of voor andere scholingsactiviteiten. Geadviseerd wordt om altijd vooraf bij STOOV hierover navraag te doen.

Bijzondere subsidieverzoeken worden beoordeeld door het STOOV-bestuur.