Cursuscatalogus

Cursuscatalogus

Het STOOV-fonds keert scholingssubsidies uit op een groot aantal cursussen en trainingen/ workshops. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in:
- Vaktechnisch
- Arbo& Veiligheid
- Magazijn & Expeditie
- Communicatie, commercie en management
- Overige cursussen

Deze worden uitgevoerd door STOOV-erkende opleiders. Per cursus, training/ workshop is bepaald welk percentage van de kosten wordt vergoed als wordt voldaan aan de voorwaarden van het financieringsreglement. 

Overigens kunnen deze cursussen, trainingen en workshops, uitgevoerd door andere opleidingsinstituten, ook in aanmerking komen voor scholingssubsidie met dezelfde percentages. Het is raadzaam om hierover bij een eerste verzoek altijd vooraf met het STOOV-secretariaat contact op te nemen.

Bij in-company uitvoering van cursussen met een lager subisidiepercentage kan het zijn dat het toch voor 100% vergoed wordt. Ook hier is het verstandig vooraf met het STOOV-secretariaat contact op te nemen. 

Op de volgende pagina’s staan overzichten van cursussen, trainingen en workshops waar STOOV-subsidie van toepassing is. Staat een bepaalde cursus of training/ workshop daar niet bij? Neem dan ook contact op met het STOOV-secretariaat, wellicht dat subsidie toch mogelijk is.
 

Vaktechnisch (met 100% vergoeding):
Basiskennis Glas
Akoestische beglazing en ventilatie
Isolerende en zonwerende beglazing
Veiligheids- , beveiligings- en brandwerende beglazing
Constructieve beglazing
Glasplaatsen voor niet-glaszetters
Glaszetten basis I
Glaszetten basis II
Glaszetten vervolg
Hercertificering GBO Glaszetten
Asbestherkenning voor glaszetters
Basisopleiding Deskundig asbestverwijderaar (DAV) voor glaszetters
Hardglasmontage theorie (voorheen: Monteren van installatieglas theorie)
Hardglasmontage praktijk (voorheen: Monteren van installatieglas praktijk)
Hercertificering GBO Glasmontage


Arbo & Veiligheid (met 100% vergoeding):
Basiscursus Bedrijfshulpverlening
Herhalingscursus bedrijfshulpverlening
Ontruimingsoefening
AED
Veilig werken in het glasbedrijf
Veilig werken op hoogte
Veilig werken met de rolsteiger
Inspecteren van glasbokken
Keuren van klimmaterieel en steigers
Toolbox fit achter het beeldscherm
Fit achter het beeldscherm
Toolbox veilig en gezond tillen
Veilig en gezond tillen
Basisveiligheid (BVCA)
Basisveiligheid (BVCA): verkort
VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA): verkort
 

Magazijn & Expeditie (100% vergoeding: in company):
Vakopleiding heftruckchauffeur: 60 % vergoeding
Herhalingscursus heftruckchauffeur VCH: 60 % vergoeding
Veilig werken met de autolaadkraan: 100 % vergoeding
Veilig werken met de bovenloopkraan: 100 % vergoeding
Herhaling veilig werken met de bovenloopkraan: 100 % vergoeding
Veilig werken met de heftruck: 60 % vergoeding


Communicatie, commercie & Management (100 % vergoeding: in company):
Assertiviteit: 50 % vergoeding
Communicatie, werkoverleg en leidinggeven: 50 % vergoeding
Onderhandelen & Conflicthantering: 50 % vergoeding
Effectieve Gespreksvoering: 50 % vergoeding
Vergadertechniek en besluitvorming: 50 % vergoeding
Projectverwerving en acquisitie: 60 % vergoeding
Leidinggeven (Basis): 50 % vergoeding 
Leergang Praktisch P&O in de Bouw: 50 % vergoeding 
Persoonlijke effectiviteit van de leidinggevende: 50 % vergoeding
Timemanagement: 50 % vergoeding

 

Overige opleidingen (100% vergoeding: in company): 
Elementaire Bouwkunde A: 60 % vergoeding 
Elementaire Bouwkunde B: 60 % vergoeding 
PC-gebruikerstrainingen