Verletregeling

Verletregeling 

Op alle vaktechnische cursussen en workshops uitgevoerd door Kenniscentrum Glas is een verletvergoeding van toepassing. De verletvergoeding bedraagt per werknemer € 75,- per dagdeel en € 150,- per dag.

De verletvergoeding zal ook in 2020 van toepassing zijn.

Voor het aanvragen van de verletvergoeding dient het speciale declaratieformulier gebruikt te worden. U kunt dat hier downloaden. Een aanvraag voor een verletvergoeding kan uitsluitend tegelijk of direct na de declaratie voor de scholingssubsidie worden ingediend. 
Een overzicht van de cursussen die in aanmerking komen voor de verletvergoeding kunt u hier downloaden.

Alleen het formulier dient ingevuld te worden, er hoeven geen kopiefacturen of kopiecertificaten bijgevoegd te worden. Bij in-company cursussen dient wel een kopie van de getekende deelnemerslijst meegestuurd te worden.